Teoryang arketipal

This email address is being protected from spambots.

Teoryang arketipal

Ayaw marinig ni Marcos ang animas. Ayaw niyang mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan sa kanilang bayan dahil naalala niya ang mga taong mahal niya sa buhay na nawala dahil kay Don Teong.

Suliranin o Problema Ipinag-utos ni Don Teong na paalisin si marcos at ang kanyang ina sa lupang kanilang sinasaka. Tunggalian o kagyat ng kasiyahan Nang tangkain ni Marcos na dalawin si Anita sa kanilang tahanan hinarang siya ni Don Teong na may hawak na rebolber.

Susuong din sana si Marcos, subalit nag dalawang isip siya. Maaaring maging dahilan iyon ng biglang pang pagkamatay ng kanyang iniibig bukod sa magiging subyang sa kanyang ina kung pati siya ay mawawala D.

Kasukdulan Dahil sa kasamaan ni Don Teong hindi na nakapagpigil si Marcos gumawa siya ng paraan upang hindi sila mapaalis sa lupang kanilang tinitirahan. Gamit ang kanyang kalabaw ipinugal niya ito sa hanggangan ng lupang sarili ni Don Teong.

Kung takipsilim ay isinusuot ng lahat ni Marcos ang pulinas, ang gora at ang switer saka dala ang latigongkatulad ng pamalo ni Don Teong. Pangkaisipan Tumatak sa aking isipan na kahit gaano kasama ang ginawa ng sa atin ng isang tao hindi sapat na dahilan iyon upang ilagay natin sa ating mga kamay ang batas.

Pangdamdamin Galit at awa ang aking naramdaman habang binabasa ko ang kwentong ito. Galit dahil sa kalupitanni Don Teong sa pamilya ni Marcos at sa iba pa na tulad niya. Awa para kay Marcos at sa pamilya niya dahil sa kahirapan hindi nila magawang ipaglabanang kanilang karapatan sa mga mapang abusing tao.

Pangkaasalan hindi dapat natin ilagay sa ating mga kamay ang batas bagkos magkaroon tayo ng matibay na pananalig sa ating Poong Maykapal. Arketipal na Pananaw V.

Malawig sa bukirin VII. Simula Lumuwas si Danding kasama ang kanyang Tiya Juana at Tiyo Goryo patungong Malawig kun g saan ipinanganak ang kanyang ama upang makiramay sa kanyang Tata Inong na namatay. Nang malaman ni Danding ang tungkol sa pagkamatay ni Tata Inong parang may kung anong kumurot sa puso ni Danding bagaman hindi pa ni ya ito kailanmannakikita.

Ang pagkabanggit sa kanyang ama ang tumimo sa ilang bahagi ng kanyang puso, at naglapit sa kanyang damdamin ang hindi kilalang patay. Ang balana ay nagtanong tungkol sa kung ano ang lagay ng kanyang amang may sakit at ng inang siya na lamang ngayon bumubuhay sa kanilang mag anak.

Pagkakain ng tanghalian ay nagtungo sa bukid si Danding dito niya n aka kwentuhan si Lolo Tasyo.

Xavier Ateneo Bulletin

Naikwento nito ang tungkol sa kabataan ng kanyang amasa lugar na iyon. Natuwa si Danding ng malaman ang mga bagay na ito tungkol sa kanyanmg ama. Nabalot ng kalungkutan si Danding sa libing ni Tata Inong dahan dahan siyang lumayo at nagpaunag bumalik sa bahay.

Wakas Matapos ang libing nagtungo si Danding sa bukid at ditto niya inalala ang mga naikwento sa kanya ni Lolo Tasyo tungkol sa kabataan ng kanyang ama sa lugar na ito ditto niya napagtanto kung bakit napakahirap sa iba ang mawalay sa lugar na kanilang kinagisnan. Sa sandaling iyon ay tila hawak nan i Danding sa palad niya ang lihim ng tinawag ng pag-ibig sa lupang tinubuan.

Bisa o Pahiwatig A.Ano ang Teoryang Moralistiko at isang halimbawa na maaring isuri ng teorya by ayesha3r in teoryang pampanitikan teoryang moralistiko.

Arketipal Na Pananaw.

Teoryang arketipal

Cargado por. Catherine Villahermosa Tomin. Teoryang Klasismo. Cargado por. monmon Pagsusuri Sa .

Halimbawa ng teoryang arketipal? - MaybeNow

Teoryang pampanitikan ng dulang Moses Moses? Sa teoryang Naturalismo, itinuturing na mabangis na gubat ang buhay sa mga walang kalaban-labang mga tao.

Arketipal Ayon kay Carl Jung at. Arketipal na Pananaw 1. Ito ay kawangis ng sikolohikal na pananaw 2. Nakapako ang atensyon ng arketipal na pananaw sa paraan ng paglikha at epekto nito sa mambabasa.

3. Buong kalipunan ng mga sagisag at imaheng palagiang lumilitaw sa mga teksto ng pandaigdigang kultura ang pinagpapakuan nito ng masuring pansin. 4. Answers of Question Pls give me an EXAMPLE of each teoryang pampanitikan:?:existensyalismo formalismo sikolohikal sosyolohikal marxismo arketipal feminismo saykolohikal dekonstruksyon.

Answers of Question Pls give me an EXAMPLE of each teoryang pampanitikan:?:existensyalismo formalismo sikolohikal sosyolohikal marxismo arketipal feminismo saykolohikal dekonstruksyon.

Answers of Question Pls give me an EXAMPLE of each teoryang pampanitikan:?:existensyalismo formalismo sikolohikal sosyolohikal marxismo arketipal feminismo. teoryang pampanitikan: para sa mga mag-aaral sa haiskul at kolehiyo.. sana ay matulungan kayo ng munti kong naipong datos tungkol sa mga teoryang pampanitikan -aprilmbagon-faeldan mindoro state college of agriculture ang technology [email protected] Search Search.

Close suggestions. Upload. Sign In. Join. Home.

halimbawa ng teoryang arketipal? - TalkQueen